Криминология


Лекции по криминология. Обща и специална част, по конспекта на ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Криминалистическа техника


ТКСС – Средствата това са различните прибори, устройства, апарати, инструменти, материали, приспособения, както и друго техническо оборудване за събиране и изследване на доказателства, както и за целите на нак. и крим. регистрация...
 

Криминология

21 фев 2010
·
69
·
11,175
·
496
·
531
·
93

Престъпност в съвременния свят. Престъпността в България. Конвенционална престъпност. Престъпност срещу собствеността. Престъпност, засягаща живота и здравето на човека и неговата личност...
 

Пищови по криминология


Теми по конспект по криминология по специалност ППООР - криминология...
 

Престъпност в съвременния свят


Престъпност е имало във всички общества. По различен подход обаче се е изучавала. Човекът в древността и средновековието е виждал отделен факт, престъплението и въз основа на него е правил обобщенията си...
 

Предмет и задачи на Криминологията. Система и същности черти


Съществуват различни определения за к.- к. е самостоятелна наука за престъпността като социално и правно явление, а също така и за свойствата за личността на престъпника, мерките за превенция и ограничаване на престъпността...
 

Медии и престъпност


Пълен комплект лекции по дисциплината "Медии и престъпност" при гл.ас Светла Маргаритова...
 

Лекции по криминология


Резюмиран анализ на материала по криминология, подходящ и за тестова форма на изпит и за развиване на въпрос...
 

Детска престъпност


Осите на дезинтеграция- отказ от образование и масова безработица са застъпени най- широки сред ромския етнос. По данни на нси след 1989 г. годишно отпадат по 26-33 хиляди деца от образователната система...
 

Криминология


Пищови по Криминология...

Избрани критерии за търсене

Право
Криминология
от Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предназначение