Детска престъпност


Осите на дезинтеграция- отказ от образование и масова безработица са застъпени най- широки сред ромския етнос. По данни на нси след 1989 г. годишно отпадат по 26-33 хиляди деца от образователната система...
 

Фактори за формирането на девиантно поведение в юношеска възраст


Престъпността е постоянен проблем за всяко общество. Когато се свързва с деца, независимо дали извършители или жертви, общността става изключително чувствителна към него. Според някои мнения престъпността сред децата се дължи на липсата на родителски...
 

Пробацията - същност и проблеми


По своята същност наказанието пробация представлява налагане на строги ограничителни мерки върху осъдения, нарушаващи част от неговата свобода, без да се настанява в затворническо заведение и без да се изолира...
 

Характеристика и детерминация на организираната престъпност


В научната теория съществуват редица опити за дефиниране на понятието „организирана престъпност“. Според някои немски криминолози организираната престъпност обхваща престъпната дейност на организирани общности от хора, които използват съвременните...
 

Тенденции на престъпността


Националното изследване на престъпността е инструмент, въведен от центъра за изследване на демокрацията в обществената практика в България от 2002 г., който дава възможност за задълбочен анализ на тенденциите и размера на престъпността в България...
 

Наказателна конвенция относно корупцията


Динамиката на престъпността налага все по-често позоваване на международни правни актове. Развитието на международното правно сътрудничество ускорява и засилва взаимната връзка и зависимост на националното право и нормите на международното право...
 

Престъпността при жените


Курсова работа за студенти от магистърска програма по специалността "Социално възпитателна и пробационна дейност на правонарушители...
 

Наказателна конвенция относно корупцията


Когато анализираме проявните форми на корупцията в България, всички данни и изследвания сочат, че проблемите на политическата корупция имат сериозен приоритет над всички други корупционни...
 

Влияние на престъплението върху жертвите


Категорията “жертва на престъпление” е основна във виктимологията. Жертва на престъпление е човекът, който в резултата на субективното желание на престъпника или на обективно стеклите се обстоятелства е понесъл физически ...
 

Предмет, цели и задачи на криминологията, система и същностни черти на науката


Основни методи, принципи и функции на криминологията, съотношението й с други наукиИстория на криминологическата мисъл в света. Възникване и развитие на криминологическата наука. История на българската криминология...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Криминология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент